• Tobakkindustriens Felleskontor

 • Om oss

  Velkommen til hjemmesiden for Tobakkindustriens Felleskontor. Her finner du en oversikt over medlemsbedrifter, nyheter om varemerkeforbud og annen informasjon.

  Tobakkindustriens Felleskontor (TIF) er en bransjeorganisasjon som representerer norsk tobakksindustri. Organisasjonen holder til i Oslo og har organisasjonsnummer 971 435 046.

 • Medlemsbedrifter

  broken image

  Imperial Tobacco Norway AS

  Imperial Tobacco Norway AS er en del av Imperial Brands som har hovedkontor i Bristol, Storbritannia.

   

   

  broken image

  British American Tobacco Norway AS

  British American Tobacco Norway AS  er en del av British American Tobacco som har hovedkontor i London, Storbritannia.

   

   

  broken image

  Japan Tobacco International

  Japan Tobacco International er den internasjonale delen av av Japan Tobacco, og har hovedkontor i Geneve, Sveits.

   

 • Nyheter

  Hold deg oppdatert om nye reguleringer på tobakksprodukter!

  broken image

  Gledelig reduksjon i smugling: «Innsatsen må styrkes ytterligere»

  Pressemelding - Oslo, 8. juni 2016

  En fersk KMPG-rapport viser en gledelig reduksjon i smugling av tobakk til Norge. – Dette er svært gledelig, og viser at målrettet innsats virker, sier Jan Robert Kvam i Tobakkindustriens Felleskontor.

   

  I rapporten som er utarbeidet av KPMG kommer det frem at omfanget av smuglede sigaretter har gått ned fra 28,4 til 20,4 % i Norge fra 2014 til 2015. Kvam skryter av Regjeringens innsats på området.

   

  - Jeg er svært glad for at den sittende Regjeringen og flertallet på Stortinget har tatt dette samfunnsproblemet på alvor, blant annet gjennom å styrke ressursene til tolletaten og politiet. Det er svært viktig at dette arbeidet styrkes ytterligere, slik at den gode utviklingen videreføres.

   

  Kvam viser til de store utfordringene smugling av tobakk medfører for samfunnet.

   

  - Norge taper arbeidsplasser og svært mange avgiftsmillioner hvert eneste år som følge av smugling og omsetning av illegale sigaretter. Vi snakker om falske produkter som selges uten alderskontroll på gaten. Det er klart at dette er et svært uønsket og farlig samfunnsfenomen.

   

  Kvam mener det er nødvendig å styrke innsatsen, og frykter at innsatsen tolletaten og politiet har gjort blir motarbeidet av helseministerens ønske om å innføre nye reguleringer for tobakksindustrien, blant annet gjennom såkalte standardiserte tobakkspakninger.

   

  - Det er synd dersom Regjeringens innsats mot smugling frem til nå skal undergraves av helseministerens ønske om nye reguleringer på tobakksprodukter. Australia har innført slike pakker for flere år siden, og resultatene som kommer frem i en rapport fra KPMG er dessverre betydelig økt smugling og omsetning av illegal sigaretter.

   

  - Det gjør ikke saken bedre at smugling av sigaretter sterkt knyttes til kriminelle utenlandske organisasjoner, og også til finansiering av terrororganisasjoner. Jeg håper Regjeringen innser at kampen mot organisert kriminalitet og illegale farlige produkter er viktigere enn symbolsk grønnfarge på tobakkpakkene.

   

  Link til KPMG-rapporten: https://home.kpmg.com/uk/en/home/insights/2016/05/project-sun.html

   

  For mer informasjon, kontakt:

   

  Leon Solve Mossing

  +47 406 04 251

  leon.mossing@vardehartmark.no

 • Uregistrert forbruk

  Tobakkindustriens Felleskontor utfører hvert år en undersøkelse der vi forbruk menes den andelen av sigaretter som røykes i Norge, men som ikke kartlegger det uregistrerte forbruket av sigaretter i Norge. Med uregistrerte er kjøpt i det norske innenlandsmarkedet og dermed heller ikke er avgiftsbelagt i Norge.

   

  Undersøkelsene startet opp i 2009 og gjennomføres av firmaet WSPM Group.
   

  Rapportene for de enkelte årene er tilgjengelige her:

 • Varemerkeforbud

  Oversikt over høringsrunden i forbindelse med innføring av standardiserte tobakkspakninger

  broken image

  1. Vår posisjon

  Høringsuttalelse fra Tobakkindustriens Felleskontor, 09.06.2015

  broken image

  2. Høring

  Høring av forslag til innføring av standardiserte tobakkspakninger og gjennomføring av Tobakkskonvensjonen artikkel 5.3 i Norge

  broken image

  Oppsummering av høringsrunden

  Oppsummering av høringsrunden om standardiserte tobakkspakninger - Utarbeidet av Tobakkindustriens Felleskontor

  broken image

  Oppsummering av høringsrunden

  Oppsummering av høringsrunden om standardiserte tobakkspakninger - Utarbeidet av Tobakkindustriens Felleskontor

 • Kontakt oss

  Ved spørsmål eller kommentarer, vennligst fyll ut feltene nedenfor.